Välkommen till Mosaic Audience

Experians klassificering Mosaic Sweden ger en beskrivande bild av alla individer och hushåll i Sverige kring demografi, livsstil och beteende. Experian har tillgång till information om Sveriges individer vilken ligger till grund för Mosaic Sweden och som ger en heltäckande och uppdaterad bild av dagens konsumenter.

Audience hjälper dig skapa en profil av dina idealkunder genom att översätta ett antal specificerade kriterier till Mosaic Grupper eller Typer. Detta ger dig en djupare förståelse för din "Target Audience" och hjälper dig hitta andra segment med liknande drag.

Vad är Audience Online?

Vad är segmentering?

Hur kan jag få ett användarkonto?

Use Cases mm

News Feed